تاریخچه فدراسیون

فدراسیون جهانی نینجا - هنرهای رزمی نینجا WNF

فدراسیون جهانی نینجا دارای تشکیلات معتبر و منظم جهانی با علامت اختصاری WNF مخفف [WORLD NINJA FEDERATION] می باشد.

هنر رزمی نینجا یعنی فنون رزمی و مبارزات رینگی - تکنیک ها و تاکتیکهای...

تاریخچه فدراسیون

فعال ترین نمایندگان کشور

اخبار استان ها

استان زنجان

استان زنجان

اخبار نینجا...

استان اصفهان

استان اصفهان

اخبار نینجا...

استان تهران

استان تهران

اخبار نینجا...

استان آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

اخبار نینجا...

مربیان نمونه کشور

تماشای ویدیو ها در آپارات مافعال ترین کمیته های کشور

پیوند های مهمداوران برتر کشور

عضویت های فدراسیون