تاریخچه فدراسیون

فدراسیون جهانی نینجا - هنرهای رزمی نینجا WNF

فدراسیون جهانی نینجا دارای تشکیلات معتبر و منظم جهانی با علامت اختصاری WNF مخفف [WORLD NINJA FEDERATION] می باشد.

هنر رزمی نینجا یعنی فنون رزمی و مبارزات رینگی - تکنیک ها و تاکتیکهای...

تاریخچه فدراسیون

فعال ترین نمایندگان کشور

مربیان نمونه کشور

تماشای ویدیو ها در آپارات مافعال ترین کمیته های کشور

پیوند های مهمداوران برتر کشور

عضویت های فدراسیون