کاربر گرامی از این بخش میتوانید برای فیلتر کردن نتایج استفاده کنید


بر اساس سال
بر اساس ماه

نتایج دوره های مربیگری


نام و نام خانوادگی استان موضوع تاریخ وضعیت توضیحات
مهتاب ناجی آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ قبول -
سیده لیلا عابدی آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۱/۱۲/10 قبول -
سحر ارژنگ گیلان دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۱/۱۲/10 قبول -
صمد بهاری آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد نگینی یزد دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مردود برای شرکت مجدد در دوره مربیگری با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
هوشنگ محبی مرکزی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مردود برای شرکت مجدد در دوره مربیگری با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
یاسر اکبری قم دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مردود برای شرکت مجدد در دوره مربیگری با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
محسن شایگان بوشهر دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مردود برای شرکت مجدد در دوره مربیگری با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
عباس یارمحمدی ایلام دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مردود برای شرکت مجدد در دوره مربیگری با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
رضا انتظاری آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
مهناز سروری آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
معصومه باقری آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
نوشین غنی زاده آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد حسینی آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
احمد سعادت آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد محمودی آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
علی اسدیان آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
حامد طاهری آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
میلاد کرمی آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
رضا فتاحی آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
بهروز بهلولی فارس دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
میر میلاد رجایی آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
برهان قاسم زاده آذربایجان غربی دوره مربیگری عملی درجه 3 ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ قبول جهت دریافت گواهینامه مربیگری خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.