کاربر گرامی از این بخش میتوانید برای فیلتر کردن نتایج استفاده کنید


بر اساس سال

بر اساس ماه

نتایج دوره های دان


نام و نام خانوادگی استان موضوع تاریخ وضعیت توضیحات
عاطفه رجب نژاد کرمان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
متین امامیان اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد بهلولی فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
فاطمه رمضانی گیلان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ مردود برای شرکت مجدد در آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
حانیه منافی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ مردود برای شرکت مجدد در آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
راضیه منافی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ مردود برای شرکت مجدد در آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
نسرین ابراهیمی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ مردود برای شرکت مجدد در آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
محمدجواد کمال الدینی کرمان آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
رضا اسدی کرمان آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
ابوالفضل آبرفت کرمان آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
سعید رضایی کرمان آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
علیرضا نصیری فارس آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
حسین مسیح زادگان فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمدمهدی دهقانی کرمان آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
عرفان محمد آبادی کرمان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
امیرمحمد دریجانی کرمان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد صالح سعادت کرمان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
علی نقی دریجانی کرمان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
یاسمین دریجانی کرمان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
علی ذوالفقاری کرمان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
افشین عبیدی فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
شقایق نوئی قم آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
فاطمه جنابی قم آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ مردود برای شرکت مجدد در آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
راحیل اکبری مقدم کرمان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
مرتضی کیان افشار قم آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ مردود برای شرکت مجدد در آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
محمد مرادی فارس آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد بهلولی فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
نوشین غنی زاده آذربایجان غربی آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
سعید خانزاده گیلان آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
بهروز بهلولی فارس آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
معصومه باقری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
مهناز سروری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 2 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
مرتضی فرهنگی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
کیومرس غضنفری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
میلاد اکبر زاده مازندران آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
مونا صداقت گیلان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
بیتا صرفی گیلان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
امیرحسین شاهوردلو آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
فاطمه صالحی خراسان جنوبی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
پردیس صبحی گیلان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
مهدی ایمان زاده آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
میثم فتاحی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
سعید لیاقت فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
امیر ارسلان پوراسدی فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
حمزه رضایی فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
نیما مقدم فلاحی فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
محمدجواد عسکری فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
محمد باقر نگارنده فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
سحر ارژنگ گیلان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
محمد پهلوی فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
سجاد امینی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
محمد سیفی زاده سه ساری فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
ایمان دفاعی گیلان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
پیمان بردبار کمساری گیلان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
صمد فتوحی زاده فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
محمدعلی جنابی قم آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ مردود -
سیده لیلا عابدی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
محمدرضا نگارنده فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ قبول -
سپهر رضایی اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مردود -
ریحانه قدیمی اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مردود -
حسین شمس اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
علیرضا قندهاری اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
ابوالفضل نیک منش اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
فرزین کرمی قبچاق آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
عرفان بابائی اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
امیرمحمد منصف اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مردود -
اکرم سلطانی اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
مهدی ترک جوکار اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
آرمان شیروانی اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ قبول -
محمد شفیعی اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
هانیه امیرحاجلو اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
سمیرا شاهی اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
ستاره ستوده مرام آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
علی زارع اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
محمدرضا هادوی فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
مهسا مرتضوی قهی اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
سینا احمدیان فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
احسان عباسی فارس آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
امیرحسین اکبری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مردود -
مهتاب ناجی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۸23 قبول -
سعید علی اکبری اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مردود -
الهه خرم آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ قبول -
سید امیرحسین میر طلایی اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۰۲3 مردود -
ابوالفضل میرشکار مقدم اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مردود -
عباس صادق اصفهان آزمون فنی دان 1 نینجا ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ مردود -
صمد بهاری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
زهرا فرشباف آذربایجان شرقی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
مهناز سروری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
معصومه باقری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
نوشین غنی زاده آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد محمودی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
بهنام حسنی سیستان و بلوچستان آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ مردود برای شرکت مجدد در دوره آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
احمد سعادت آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
سجاد میهن دوست آذربایجان شرقی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
محمد حسینی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
رضا فتاحی فرد آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
حامد طاهری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
احمد هاشمی تهران آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ مردود برای شرکت مجدد در آزمون فنی با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
میلاد کرمی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
علی اسدیان آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
بهروز بهلولی فارس آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
میر میلاد رجایی آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.
رضا انتظاری آذربایجان غربی آزمون فنی دان 1 ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ قبول جهت دریافت گواهینامه خود به دفتر مرکزی سبک مراجعه فرمایید.