کاربر گرامی از این بخش میتوانید برای فیلتر کردن نتایج استفاده کنیدبر اساس دسته
بر اساس سن
بر اساس استایل
بر اساس تاریخ

نتایج مسابقات / آقایان


نام و نام خانوادگی استان دسته رده سنی استایل وزن مقام تاریخ
محمد حسین گوارا فارس کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
کاوه کاویانی فارس کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد طاها نکویی نژاد فارس کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ماهان نصیرپور فارس کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد صالح رضایی فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی کنگازیان اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی جعفری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسین صیام پور اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی رضا انصاری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
رضا صالحیان اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد طاها شفیعی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
پارسا واحدی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر رضا جان نثار آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی اقازاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد رضا باقری اصل آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد جواد صیام پور اصفهان کشوری نوجوانان سلاح کوتاه انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین مختاری اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احسان حامی گلزار اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
بردیا معظمی اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امید مختاری اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی کاویانپور اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر محمد منصف اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد امین عشوری اصفهان کشوری نوجوانان سلاح بلند انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احسان باقری اصفهان کشوری جوانان سلاح کوتاه انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
یاسین قلی نژاد آذربایجان غربی کشوری جوانان سلاح بلند انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مبین فرجی آذربایجان غربی کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سهیل شیخی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
میثم ناظم اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
طاها ملکی پور اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حامد قاسمی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عرفان غفاری فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
فریور عاطفت فر فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی گوارا فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
شایان جعفرپور فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آرمین حیدری فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدطاها یعقوبی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفظل افشاری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
طاها جاوری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد رادین فاتحی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عباس علی عابدیی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سید مهدی محمد احمدی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسین زمانی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی رضا جعفری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی بالایی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدطاها حیدری اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سام غنی کیا فارس کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آریا معینی اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی رضا کریمی جوانی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
هومن نگارنده فارس کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سجاد نوروزی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفظل فدایی اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیرعلی خادم اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدطاها عقدکی اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی جعفری اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد سپهر اسفندیاری اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
رادین فریابی آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احمدرضا سادات آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدطاها جوان آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احسان عبادی آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مبین گل قاسم آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
پارسا جعفرپور آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی حسین عظیمی آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عطا حسین زاده آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر مهدی نجد مکاری آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
امیر رضا نجد مکاری آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفظل کاظمی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی قاسمی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیرعلی جاوری اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
یوسف تقوی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عرفان اباذری اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد احمدی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
پرهام اسماعیلی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علیرضا کیانی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهزیار قیدرلو اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسام زارعی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین صادقی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد نعمتی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احسان علیزاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سبحان علیزاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آرمین شادمند اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
جعفر حاجی پور آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان سلاح بلند انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد صادق شهرتی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین کیانی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی زندیان اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین شهرکی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد هادی رسا آذربایجان غربی کشوری جوانان دفاع شخصی 2 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین حیدری آذربایجان غربی کشوری جوانان دفاع شخصی 2 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سید علی اصغر قریشی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین حیدر پور اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
پوریا والی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ایمان میر شکار مقدم اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد هادی هاشمیان اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر مهدی گونجی البرز کشوری نوجوانان سلاح کوتاه انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین شیری اصفهان کشوری نوجوانان سلاح کوتاه انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفضل داوری اصفهان کشوری نوجوانان سلاح کوتاه انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسین صمدی اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی محمد احمدی اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسین وطن خواه اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی قتلو فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احمد رضا رضایی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد مهدی چراغی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفضل قائمی طلب فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ثمیر اسماعیلی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین ویسی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ماهان دین کانی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آرش رمضانی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سهیل همتی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد سینا کشاورزی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حمیدرضا باغبانی فارس کشوری نوجوانان سلاح بلند انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد متین همتیان فارس کشوری نوجوانان سلاح بلند انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
طاها قادری اصفهان کشوری نوجوانان سلاح بلند انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امید محمدی اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر رضا نقاش اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین حق پناه اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آرمان چراغی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
فرشاد خوش خلق آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
میلاد عباسی اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
خلیل روشن ضمیر اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احمد عاشوری اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عباس صادق اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سید محمد جعفری سمنان کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
میلاد رجایی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حمید الیاسی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مسیح صفاپور اصفهان کشوری جوانان سلاح کوتاه انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوذر حیدری اصفهان کشوری جوانان سلاح کوتاه انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سید مهدی صدیقی اصفهان کشوری جوانان سلاح کوتاه انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عرفان مقصودی اصفهان کشوری جوانان سلاح بلند انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدرضا حیدری اصفهان کشوری جوانان سلاح بلند انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
یاسر ملکی اصفهان کشوری جوانان سلاح بلند انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین جهانی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 2 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیرمحمد صادقی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 2 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
هادی صابری اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 3 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سلمان حیدری اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 3 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی قربانی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 3 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین امامیان اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مسعود زارعی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علیرضا توکلی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی رستمی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفضل میرشکار اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح بلند انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حمید شریفی اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح بلند انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
بهروز بهلولی فارس کشوری بزرگسالان سلاح بلند انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
اسماعیل گشول اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین اسمعیلی اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
برهان قاسم زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر علی حامی گلزار اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سپهر سعیدی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی اکبر جوان آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان دفاع شخصی 3 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حجت قلی نژاد آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان دفاع شخصی 3 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
فرهاد چراغی آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان دفاع شخصی 3 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عماد ممیز اصفهان کشوری پیشکسوتان سلاح کوتاه انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی کشاورز فارس کشوری پیشکسوتان سلاح بلند انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ذکریا امانی آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان سلاح کوتاه انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶