کاربر گرامی از این بخش میتوانید برای فیلتر کردن نتایج استفاده کنیدبر اساس دسته
بر اساس سن
بر اساس استایل
بر اساس تاریخ

نتایج مسابقات / آقایان


نام و نام خانوادگی استان دسته رده سنی استایل وزن مقام تاریخ
بردیا حاتمی آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ایلیا مظاهر پور آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 38- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین مهرزاد آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 90+ سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی اصغر علی جانی زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 90+ سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عبدالله یاسمنی زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 90+ دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مجید چراغی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 90+ اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرین بحرپیما آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 90- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امین علی زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 90- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی زارع آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 90- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
رحیم قهرمانی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 90- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد رحمان زائی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 85- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدمهدی خزائی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 85- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
پویا قنبرزاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 85- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرحسین زینالی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 85- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
باقر بیرامی شرف اباد آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 80- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
هادی ایمانزاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 80- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین مقدم آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 80- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بابک مددی پور آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 80- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
میلاد آسمانه آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 75- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمهدی فرح بخش آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 75- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
دیار محمودی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 75- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمحمد صادقی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 75- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
احمد گل محمدی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 70- سوم مشترک ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
وحید جعفری آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 70- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی شریفی کرمان کشوری بزرگسالان لوکیک 70- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عمران محمودی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 70- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سمیع محمودی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 65- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
رضا محمود زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 65- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیررضا خداوردی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 65- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیر ولی زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 65- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی قنبرپور آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 60- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
حسین کفیلویی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 60- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
کیهان محرم زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 60- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
پارسا ابراهیمی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 60- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی حسن زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 55- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی وحیدی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 55- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرحسین بلالی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 55- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
هومن هاشمی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 55- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی آغاز آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان لوکیک 50- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهران عبدی گیلان کشوری نونهالان لوکیک 50- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
همایون رمضانی گیلان کشوری بزرگسالان لوکیک 50- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدامین رضوی فارس کشوری بزرگسالان لوکیک 50- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آروین ملکی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 85+ سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدصالح یوسفی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 85+ سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سامان آبیاری آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 85+ دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
هومن جبرئیلی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 85+ اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمحمد حاجیلو آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 85- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرحسین صفری آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 85- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی ورمزیار آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 85- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمهدی فتاحی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 85- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرمان چراغی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 80- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرشیا علیپور گیلان کشوری جوانان لوکیک 80- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدسینا کشاورزی فارس کشوری جوانان لوکیک 80- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
نویان رضوی گیلان کشوری جوانان لوکیک 80- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مبین دوستی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 75- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد عسگری فارس کشوری جوانان لوکیک 75- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرحسین علیزاده آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 75- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سبحان حاجی زاده آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 75- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل جلال زاده آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 70- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمحمد فرجی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 70- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ماردین اکرمی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 70- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بهروز قوردویی میلان آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 70- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی کریمی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 65- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سامان بخشی پور آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 65- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین مختارپور آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 65- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بنیامین عباسپور کرمان کشوری جوانان لوکیک 65- اول ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
عطا علی زاده آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 60- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
رضا عیسی زادگان آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 60- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی شریف زاده آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 60- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
رزگار مندا آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 60- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علیرضا دودکانلو آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 55- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سینا حسن زاده آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 55- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علیرضا دودکانلو آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 55- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آریا خدری آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 55- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرین فرقان آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 50- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیررضا رحیمی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 50- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدامین ارفعی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 50- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ایمان اشرفیان آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 50- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
برهان پورجاسم آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 47- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرشیا دولتخواه آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 47- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علیسان عنانی آذربایجان غربی کشوری جوانان لوکیک 47- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرمان قتلو فارس کشوری جوانان سمی کنتاکت 47- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی سهیل فارس کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 66+ سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوافضل جمال زاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 66+ سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
رضا عبدالله زاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 66+ دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
پارسا قدرتی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 66+ اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمهدی تاج آبادی کرمان کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 66- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعلی بنان آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 66- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرشیا عسگری فارس کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 66- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمحمد رضایی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 66- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی ارلانی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 62- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ایلیا سعیدی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 62- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
یوسف زینالی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 62- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد اوموئی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 62- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سهیل همتی فارس کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 58- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرسام یوسفی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 58- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
هادی پور محمودی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 58- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل موسی پور آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 58- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آریا زاهد آذربایجان شرقی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 54- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی پور برجی کرمان کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 54- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مهدی مهرزاد آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 54- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد آهوبند آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 54- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد محمدلو آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 50- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سمیر سعیدی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 50- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد عمرپور آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 50- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
حافظ احمدی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 50- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعلی سروان زاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 46- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدامین حامدنژاد آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 46- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سمیر بکری آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 46- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سید حسام عنایتی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 46- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
احسان حسن نژاد آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 42- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل خان بابازاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 42- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سمیر عبدالهی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 42- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابراهیم عالی زاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 42- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدحسین پاداش کرمان کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 39- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مادین صمدی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 39- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علیرضا محنتی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 39- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرقادری آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 39- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
احسان تموئی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 36- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مبین رزمجو آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 36- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمحمدعالی زاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 36- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
یاسر قادری آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 36- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بردیا شکاری آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 33- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بکتاش یوسفی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 33- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ژیهات جغفری آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 33- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سامان محمدی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 33- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی قتلو فارس کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 30- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرش رمضانی فارس کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 30- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
پاشا مجرد گیلان کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 30- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ربین اطمانی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سمی کنتاکت 30- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرحسین صفائی آذربایجان شرقی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 43+ سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی اصغر اسکندری آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 43+ سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
دیار حاجی زاده آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 43+ دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
شاهرخ رشیدزاده آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 43+ اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرشیان عنانی آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 43- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی اصغر تارم آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 43- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدطاها رهنما گیلان کشوری نونهالان سمی کنتاکت 43- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدصالح رضایی فارس کشوری نونهالان سمی کنتاکت 40- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی میرزائی گیلان کشوری نونهالان سمی کنتاکت 40- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرحسین جوانبخت آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 40- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
الیا مظاهر پور آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 38- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیر کسری حسنی فارس کشوری نونهالان سمی کنتاکت 38- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سام سلیمی آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 38- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعباس قلی زاده آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 38- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ماهان عبدی گیلان کشوری نونهالان سمی کنتاکت 36- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرطاها قربانی فارس کشوری نونهالان سمی کنتاکت 36- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آراز اطمانی آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 36- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمحمد فتحی آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 36- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عباس خضرلو آذربایجان شرقی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 33- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سید امیرطاها رئوف گیلان کشوری نونهالان سمی کنتاکت 33- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرسام چالاکی آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 33- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
پاشا بهنام نیا آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 33- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمهدی فتحی آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 30- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سمیر عربی آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 30- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمحمد ساسان آذربایجان غربی کشوری نونهالان سمی کنتاکت 30- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
یوسف رنجبر آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 30- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
یونس مامدی آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 28- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آریا مامدی آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 28- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بنیامین دیوجام آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 28- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
نوید تمورزاده آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 28- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل رحیمی آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 26- سوم ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
امیرعلی حسنعلیزاده آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 26- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
طاها علیزاده آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 26- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ژیار طالبی آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 26- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مادیار ولیلو آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 23- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین شرفی آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 23- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
فرنام جلی باقو آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 23- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سیدعلی عنایتی آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 23- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد محمودی آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 20- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرشیا کیومرزی آذربایجان غربی کشوری نونهالان لوکیک 20- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرفان غفاری فارس کشوری نونهالان لوکیک 20- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی کنگازیان اصفهان کشوری نونهالان لوکیک 20- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مرتضی محبت قره باغ آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان لوکیک 85- سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سجاد حضرت درگاهی آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان لوکیک 85- سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی مرادی تهران کشوری پیشکسوتان لوکیک 85- دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی ایمانزاده آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان لوکیک 85- اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ایلیا حسین نژاد آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
طاها رحمت الهی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد سبحان جاویدی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ایلیا بابایی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
کیا باقری آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرمین جغفری دولت آبادی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد صالح معینی نیا اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ماهان خیری اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدطاها شریفی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعلی قدوسی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدطاها جوان آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی حسین عظیمی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
رادین فریابی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین محمودی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرشیان عنانی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 5 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مبین ایروانی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ارسلان جهانگرد اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدیار باهنر اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
حسین کریمی سفید دشتی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعباس طالبی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
حسین بهمن زیاری اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد پرهام الماسی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ماهان نظری اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرطاها قربانی فارس کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
محمدصالح رضایی فارس کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیر کسری حسنی فارس کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرفان غفاری فارس کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سیدمحمد دریجانی کرمان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدصالح جرجندی کرمان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
نیما حسینی مهر کرمان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهرسام رنجبر کرمان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
صدرا حیدری اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدکیان شیشه گر اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی رضایی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعلی نعمت پور اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدمهدی ندیمی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
شایان عبدالهی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ارسلان عباسیان اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیر علی پورزنگنه اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیر علی واسعی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدطاها جوان آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرشیان عنانی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی حسین عظیمی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
رادین فریابی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیررضا دفاعی گیلان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعلی یوسفی گیلان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی کنگازیان اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
پویان محمدزاده گیلان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
میکائیل مرتضوی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی اعتباری اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ماهان عبدی گیلان کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرحسین سعیدی کیا اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
پویا حامدی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
دانیال مرتضوی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل رمضانی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدصدرا دوخت پوری اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرارسلان منصوری اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل داوری دولت آبادی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
شاهین کهرودی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعلی کثیری دولت آبادی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
علیرضا اکبری اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرش شعبانی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرشیا ثالثی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
رضا قاسمی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 4 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدامین دهقانی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی صادقی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدجواد زمانی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوافضل داوری دولت آبادی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدآقا کوچکی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدمهدی کریمی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی جعفری گیلان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
طاها دایی گیلان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سانیار عباسی گیلان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدرضا رشیدی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سلاح بلند - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرش راستگو کرمان کشوری نوجوانان سلاح بلند - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهرشاد ولادی گیلان کشوری نوجوانان سلاح بلند - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی سهیل آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سلاح کوتاه - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیررضا یوسفی اصفهان کشوری نوجوانان سلاح بلند - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی رضا محنتی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان سلاح کوتاه - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
حسین زمانی اصفهان کشوری نوجوانان سلاح کوتاه - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعلی قلی نژاد مازندران کشوری نوجوانان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ماهان کعبه مازندران کشوری نوجوانان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
طاها شهبازی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل فروغی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدرضا رشیدی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بردیا شکاری آذربایجان غربی کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی قتلو فارس کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرشیا عسگری فارس کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرش رمضانی فارس کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ماهان دینکانی فارس کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعباس بلوچ آبادی کرمان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرمین مرشدی کرمان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
جواد رحمتی اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
پارسا مصدقیان اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
احمدرضا صفری اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سهیل همتی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بنیامین سرحدی کرمان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
جواد حامدی اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد کریمی اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد جهانگیرپور آذربایجان غربی کشوری جوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدرضا باقری اصل آذربایجان غربی کشوری جوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
مهدی کریمی فارس کشوری جوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد عسگری فارس کشوری جوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
حمیدرضا باغبانی فارس کشوری جوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرمان قتلو فارس کشوری جوانان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد کریمی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
امیرعلی میر اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرمحمد شفیعی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدصالح سعادت نصری کرمان کشوری جوانان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدامین لرستانی نژاد کرمان کشوری جوانان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدمهدی دهقان هشترودی کرمان کشوری جوانان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سهیل شیخی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین مختاری اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین کیانی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بردیا بخشی کرمان کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدمهدی محمودی اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مجتبی شیروانی اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین کیانی اصفهان کشوری جوانان سلاح بلند - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مانی تواره آذربایجان غربی کشوری جوانان سلاح بلند - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین مختاری آذربایجان شرقی کشوری جوانان سلاح بلند - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدصالح سعادت نصری کرمان کشوری جوانان سلاح بلند - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
جواد حامدی اصفهان کشوری جوانان فرم نینجا انفرادی - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرعلی اکبرزاده مازندران کشوری جوانان فرم نینجا انفرادی - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سینا کشاورزی فارس کشوری جوانان فرم نینجا انفرادی - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدجعفر خورشیدی مازندران کشوری جوانان سلاح کوتاه - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
سهیل شیخی اصفهان کشوری جوانان سلاح کوتاه - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
محمدصالح سعادت نصری کرمان کشوری جوانان سلاح کوتاه - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرفان محمد آبادی کرمان کشوری جوانان سلاح کوتاه - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
پندار نریمان پناه گیلان کشوری خردسالان فرم نینجا انفرادی - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی امیدی جیردهی گیلان کشوری خردسالان فرم نینجا انفرادی - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرحسین یوسفی گیلان کشوری خردسالان فرم نینجا انفرادی - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
رضا عباس زاده آذربایجان غربی کشوری خردسالان فرم نینجا گروهی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
اباالفضل نژادایرانی آذربایجان غربی کشوری خردسالان فرم نینجا گروهی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بردیا حسن پور اصفهان کشوری خردسالان فرم نینجا گروهی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدیار جمشیدیان اصفهان کشوری خردسالان فرم نینجا گروهی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمئ حسین رضایی فارس کشوری خردسالان فرم نینجا گروهی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سید شریفی ترکی فرد فارس کشوری خردسالان فرم نینجا گروهی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین کاظمی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
مهدی وله پناه اصفهان کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین امامیان اصفهان کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
حمید شریفی اصفهان کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیرحسین شاهوردلو آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
فرید امینی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
دیار محمودی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عمران محمودی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
فرشاد جهانگیرپور آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
جواد حمیدپور آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
حمزه رضایی فارس کشوری بزرگسالان اجسام سخت 90- - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد مرادی فارس کشوری بزرگسالان اجسام سخت 90- - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمدجواد عسکری فارس کشوری بزرگسالان اجسام سخت 90- - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیررضا تمدنی سرای آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان فرم نینجا انفرادی - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سلمان حیدری اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا انفرادی - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین امامیان اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا انفرادی - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
امیر قاسمی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان اجسام سخت 80- - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین مهرزاد آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان اجسام سخت 80- - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
میثم فتاحی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان اجسام سخت 80- - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
برهان قاسم زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان اجسام سخت 80- - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ژیهات محمودی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان اجسام سخت 70- - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
فرید امینی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان اجسام سخت 70- - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
جواد حمیدپور آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان اجسام سخت 70- - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
دیار محمودی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ژیهات محمودی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سالار کوهی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل نیک منش اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد شفیعی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عرفان بابائی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
اسماعیل گشول اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
متین امامیان اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
آرمان شیروانی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 3 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سلمان حیدری اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
یوسف مرتضوی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد فرض الله زاده مازندران کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
میلاد اکبرزاده مازندران کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
هادی صابری اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
حمید شریفی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی تیمی 2 نفره - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
عمران محمودی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان سلاح بلند - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی پولادی اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح بلند - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل آبرفت کرمان کشوری بزرگسالان سلاح بلند - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
بهروز بهلولی فارس کشوری بزرگسالان سلاح بلند - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
فرید امینی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه - سوم مشترک ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
فرزاد عیوضی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
اسماعیل گشول اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ابوالفضل آبرفت کرمان کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی کشاورزی فارس کشوری پیشکسوتان سلاح بلند - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
افشین عبیدی فارس کشوری پیشکسوتان سلاح بلند - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی زارع فارس کشوری پیشکسوتان سلاح بلند - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
علی اکبر جوان آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان سلاح کوتاه - سوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
ایمان دفاعی گیلان کشوری پیشکسوتان سلاح کوتاه - دوم ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
سعید خانزاده گیلان کشوری پیشکسوتان سلاح کوتاه - اول ۱۴۰۲/۰۹/۲۴
محمد حسین گوارا فارس کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
کاوه کاویانی فارس کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد طاها نکویی نژاد فارس کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ماهان نصیرپور فارس کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد صالح رضایی فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی کنگازیان اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی جعفری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسین صیام پور اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی رضا انصاری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
رضا صالحیان اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد طاها شفیعی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
پارسا واحدی آذربایجان غربی کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر رضا جان نثار آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی اقازاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد رضا باقری اصل آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد جواد صیام پور اصفهان کشوری نوجوانان سلاح کوتاه انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین مختاری اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احسان حامی گلزار اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
بردیا معظمی اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امید مختاری اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی کاویانپور اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر محمد منصف اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد امین عشوری اصفهان کشوری نوجوانان سلاح بلند انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احسان باقری اصفهان کشوری جوانان سلاح کوتاه انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
یاسین قلی نژاد آذربایجان غربی کشوری جوانان سلاح بلند انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مبین فرجی آذربایجان غربی کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سهیل شیخی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
میثم ناظم اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
طاها ملکی پور اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 3 نفره گروهی سوم مشترک ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حامد قاسمی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عرفان غفاری فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
فریور عاطفت فر فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی گوارا فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
شایان جعفرپور فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آرمین حیدری فارس کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدطاها یعقوبی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفظل افشاری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
طاها جاوری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد رادین فاتحی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عباس علی عابدیی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سید مهدی محمد احمدی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسین زمانی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی رضا جعفری اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی بالایی اصفهان کشوری نونهالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدطاها حیدری اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سام غنی کیا فارس کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آریا معینی اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا انفرادی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی رضا کریمی جوانی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
هومن نگارنده فارس کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سجاد نوروزی اصفهان کشوری نونهالان هنرهای نمایشی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفظل فدایی اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیرعلی خادم اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدطاها عقدکی اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی جعفری اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد سپهر اسفندیاری اصفهان کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
رادین فریابی آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احمدرضا سادات آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدطاها جوان آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احسان عبادی آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مبین گل قاسم آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
پارسا جعفرپور آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی حسین عظیمی آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عطا حسین زاده آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر مهدی نجد مکاری آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
امیر رضا نجد مکاری آذربایجان غربی کشوری نونهالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفظل کاظمی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی قاسمی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیرعلی جاوری اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
یوسف تقوی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عرفان اباذری اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد احمدی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
پرهام اسماعیلی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علیرضا کیانی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهزیار قیدرلو اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسام زارعی اصفهان کشوری نوجوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین صادقی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد نعمتی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احسان علیزاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سبحان علیزاده آذربایجان غربی کشوری نوجوانان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آرمین شادمند اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
جعفر حاجی پور آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان سلاح بلند انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد صادق شهرتی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین کیانی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی زندیان اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین شهرکی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد هادی رسا آذربایجان غربی کشوری جوانان دفاع شخصی 2 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین حیدری آذربایجان غربی کشوری جوانان دفاع شخصی 2 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سید علی اصغر قریشی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین حیدر پور اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
پوریا والی اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ایمان میر شکار مقدم اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد هادی هاشمیان اصفهان کشوری جوانان دفاع شخصی 5 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر مهدی گونجی البرز کشوری نوجوانان سلاح کوتاه انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر حسین شیری اصفهان کشوری نوجوانان سلاح کوتاه انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفضل داوری اصفهان کشوری نوجوانان سلاح کوتاه انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسین صمدی اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی محمد احمدی اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حسین وطن خواه اصفهان کشوری نوجوانان فرم نینجا انفرادی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی قتلو فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احمد رضا رضایی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد مهدی چراغی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفضل قائمی طلب فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ثمیر اسماعیلی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین ویسی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ماهان دین کانی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آرش رمضانی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سهیل همتی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد سینا کشاورزی فارس کشوری نوجوانان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حمیدرضا باغبانی فارس کشوری نوجوانان سلاح بلند انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمد متین همتیان فارس کشوری نوجوانان سلاح بلند انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
طاها قادری اصفهان کشوری نوجوانان سلاح بلند انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امید محمدی اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر رضا نقاش اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین حق پناه اصفهان کشوری جوانان هنرهای نمایشی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
آرمان چراغی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
فرشاد خوش خلق آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
میلاد عباسی اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
خلیل روشن ضمیر اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
احمد عاشوری اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عباس صادق اصفهان کشوری بزرگسالان فرم نینجا گروهی گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سید محمد جعفری سمنان کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
میلاد رجایی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حمید الیاسی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان هنرهای نمایشی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مسیح صفاپور اصفهان کشوری جوانان سلاح کوتاه انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوذر حیدری اصفهان کشوری جوانان سلاح کوتاه انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سید مهدی صدیقی اصفهان کشوری جوانان سلاح کوتاه انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عرفان مقصودی اصفهان کشوری جوانان سلاح بلند انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
محمدرضا حیدری اصفهان کشوری جوانان سلاح بلند انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
یاسر ملکی اصفهان کشوری جوانان سلاح بلند انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین جهانی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 2 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیرمحمد صادقی آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 2 نفره گروهی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
هادی صابری اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 3 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سلمان حیدری اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 3 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی قربانی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 3 نفره گروهی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین امامیان اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مسعود زارعی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علیرضا توکلی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
مهدی رستمی اصفهان کشوری بزرگسالان دفاع شخصی 4 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ابوالفضل میرشکار اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح بلند انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حمید شریفی اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح بلند انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
بهروز بهلولی فارس کشوری بزرگسالان سلاح بلند انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
اسماعیل گشول اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه انفرادی سوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
متین اسمعیلی اصفهان کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
برهان قاسم زاده آذربایجان غربی کشوری بزرگسالان سلاح کوتاه انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
امیر علی حامی گلزار اصفهان کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
سپهر سعیدی آذربایجان غربی کشوری نوجوانان هنرهای نمایشی انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی اکبر جوان آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان دفاع شخصی 3 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
حجت قلی نژاد آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان دفاع شخصی 3 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
فرهاد چراغی آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان دفاع شخصی 3 نفره گروهی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
عماد ممیز اصفهان کشوری پیشکسوتان سلاح کوتاه انفرادی دوم ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
علی کشاورز فارس کشوری پیشکسوتان سلاح بلند انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
ذکریا امانی آذربایجان غربی کشوری پیشکسوتان سلاح کوتاه انفرادی اول ۱۴۰۰/۱۱/۲۶