کاربر گرامی از این بخش میتوانید برای فیلتر کردن نتایج استفاده کنید


بر اساس سال
بر اساس ماه

نتایج دوره های داوری


نام و نام خانوادگی استان موضوع تاریخ وضعیت توضیحات
میلاد ولی نژاد گیلان دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مردود -
نوشین غنی زاده آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
عرفان قاسم زاده آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول نائب رئیس سبک نینجا جمهوری اسلامی ایران
محمدرضا هادوی فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
مهتاب ناجی آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
بهروز بهلولی فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
معصومه باقری آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
مهناز سروری آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
هانیه منافی آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
راضیه منافی آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
زهره وثوقی آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
سینا احمدیان فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
سیده لیلا عابدی آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
سحر ارژنگ گیلان دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
محمدباقر نگارنده فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
صمد فتوحی زاده فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
احسان عباسی فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
سجاد امینی آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
مهدی ایمان زاده آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
علی کشاورزی فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
علی زارع فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
حمزه رضایی فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
بیتا صرفی گیلان دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
میثم فتاحی آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
محمدجواد عسکری فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
محمدرضا نگارنده فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
محمد بهلولی فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
محمد مرادی فارس دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -
کیومرس غضنفری آذربایجان غربی دوره داوری درجه 3 نینجا ۱۴۰۱/۱۲/19 قبول -