• نام و نام خانوادگی : بهروز بهلولی
  • استان : آذربایجان شرقی
  • مربی درجه : 3
  • دان : 1
  • کد پرنسلی : wnf-ir107
  • آدرس باشگاه : استان فارس-شیراز جوادیه باشگاه پرشان
  • شماره تماس : 09177045006
بهروز بهلولی