• نام و نام خانوادگی : امیر لولاکی
 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • سِمت : نماینده آقایان نینجا استان اصفهان
 • کد نمایندگی : 031/111
 • مربی درجه : 2 ملی
 • داور درجه :
 • دان : 3 ملی
 • آدرس دفتر :
 • آدرس باشگاه :
 • شماره تماس : 09133693935
 • ایمیل :
 • وب سایت :
 • اینستاگرام :
 • سابقه : رتبه سوم فعالترین نماینده استان در کشور سال 1400
امیر لولاکی