• نام و نام خانوادگی : عرفان قاسم زاده
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • سِمت : نماینده آقایان استان آ.غ
 • کد نمایندگی : 044-111
 • مربی درجه : 2
 • داور درجه : 2
 • دان : 5
 • آدرس دفتر : خیام جنوبی کوچه تربیت
 • آدرس باشگاه : ارومیه-خیابان کاشانی،استادیوم تختی
 • شماره تماس : 09109033707
 • ایمیل : m6ninja@gmail.com
 • وب سایت : http://www.ninjawnf.ir/
 • اینستاگرام : @erfan_ghasemzadeh
 • سابقه : قهرمان ملی
عرفان قاسم زاده