• نام و نام خانوادگی : عرفان قاسم زاده
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • سِمت : نماینده نینجا آقایان استان آ.غ
 • کد نمایندگی : 044/211
 • مربی درجه : 2
 • داور درجه : 2
 • دان : 5 بین المللی
 • آدرس دفتر : ارومیه-خیابان عطایی کوچه دی
 • آدرس باشگاه : استادیوم تختی
 • شماره تماس : 09109033707
 • ایمیل : Info@ninjawnf.ir
 • وب سایت : www.ninjawnf.ir
 • اینستاگرام : @haj.erfanghasemzadeh
 • سابقه : رتبه اول فعالترین نماینده استان در کشور سال 1400
عرفان قاسم زاده