• نام و نام خانوادگی : عرفان قاسم زاده
  • استان : آذربایجان غربی
  • مربی درجه : 2
  • دان : 5
  • کد پرنسلی : WNF-ir1001
  • آدرس باشگاه : ارومیه-استادیوم تختی سالن کشتی
  • شماره تماس : 09109033707
  • توضیحات : مربی نمونه سال 99 کشور
عرفان قاسم زاده