نمایندگان اصفهان / آقایان


نام و نام خانوادگی کد نمایندگی استان شهر سِمت اطلاعات بیشتر
امیر لولاکی 031/111 اصفهان اصفهان نماینده آقایان نینجا استان اصفهان نمایش
حمید شریفی 031/112 اصفهان خمینی شهر نماینده نینجا خمینی شهر - دبیر استان نمایش
- 031/113 اصفهان اصفهان نمایش