• نام و نام خانوادگی : کیومرس غضنفری
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : سلماس
 • سِمت : نماینده نینجا آقایان شهرستان سلماس
 • کد نمایندگی : 044/213
 • مربی درجه : 3
 • داور درجه : 3
 • دان : 1
 • آدرس دفتر :
 • آدرس باشگاه : شهرستان سلماس
 • شماره تماس :
 • ایمیل : Info@ninjawnf.ir
 • وب سایت : www.ninjawnf.ir
 • اینستاگرام : -
 • سابقه : -
کیومرس غضنفری