• نام و نام خانوادگی : مرتضی فرهنگی
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : خوی
 • سِمت : نماینده نینجا آقایان شهرستان خوی
 • کد نمایندگی : 044/212
 • مربی درجه : 3
 • داور درجه : -
 • دان : 1
 • آدرس دفتر :
 • آدرس باشگاه : شهرستان خوی
 • شماره تماس :
 • ایمیل : Info@ninjawnf.ir
 • وب سایت : www.ninjawnf.ir
 • اینستاگرام : -
 • سابقه : -
مرتضی فرهنگی