• نام و نام خانوادگی : جابر زارع
 • استان : بوشهر
 • شهر : برازجان
 • سِمت : نماینده آقایان نینجا استان بوشهر
 • کد نمایندگی : 077/771
 • مربی درجه : 3 ملی
 • داور درجه :
 • دان : 1 ملی
 • آدرس دفتر :
 • آدرس باشگاه :
 • شماره تماس : 09177770646
 • ایمیل :
 • وب سایت :
 • اینستاگرام :
 • سابقه :
جابر زارع