• نام و نام خانوادگی : حمید شریفی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خمینی شهر
 • سِمت : نماینده نینجا خمینی شهر - دبیر استان
 • کد نمایندگی : 031/112
 • مربی درجه :
 • داور درجه :
 • دان : 2
 • آدرس دفتر : اصفهان ، خمینی شهر ، خیابان امیرکبیر ، بن بست ۵۶ ، آکادمی ورزشی حرفه ای ها شهر خمینی شهر
 • آدرس باشگاه : اصفهان ، خمینی شهر ، خیابان امیرکبیر ، بن بست ۵۶ ، آکادمی ورزشی حرفه ای ها شهر خمینی شهر
 • شماره تماس : 09162302522
 • ایمیل :
 • وب سایت :
 • اینستاگرام : https://instagram.com/19h.sharifi97?utm_medium=copy_link
 • سابقه : رتبه دوم فعالترین نماینده شهرستان در کشور سال 1400
حمید شریفی